COĞRAFYA

Babadağ tarihi kent Fethiye’nin 11 km. güneydoğusunda olup, kuzeyinde Mendos, güneyinde Eren dağı yer almaktadır. Engebeli ve kayalık yapıda olan Babadağ’da çok sayıda derin vadi ve yarlar bulunur. Geçirgen kireçtaşı kayaçlar genel olarak akarsu oluşumuna engel olsa da bazı yerlerde mevsime bağlı olarak su ortaya çıkmaktadır. Dağın güneybatısındaki derin Kıdrak vadisindeki dere ise bölgedeki tek sürekli akarsudur.


          ÖNCEKİÜSTSONRAKİ